MY GARDEN

ESQUEMAS PUNTO DE CRUZ GRATIS

ESQUEMAS PUNTO DE CRUZ GRATIS
Solo debes registrarte.

DECORANT EL MEU SCRAPROOM -3 DECORANDO MI SCRAPROOM -3

Aquest és un altre dels UFO's que va aparèixer l'altre dia mentre endreçava.
Este es otro de los UFO 's que apareció el otro día mientras ordenaba.
En el seu moment el vaig deixar aparcat, perquè no m'agradava com havia quedat el paper del decoupage, i és que m'hi havien quedat arrugues.
En su momento lo dejé aparcado, porque no me gustaba como había quedado el papel del decoupage, y es que me habían quedado arrugas.

Però un cop passat un cert temps i havent après a relativitzar el meu perfeccionisme innat, trobo que no estava tan malament.
Pero una vez pasado cierto tiempo y habiendo aprendido a relativizar mi perfeccionismo innato, encuentro que no estaba tan mal.
Així, que avui, m'he dedicat a decorar la part frontal amb una mica d'aquí i d'allà.
Así, que hoy, me he dedicado a decorar la parte frontal con un poco de aquí y de allí.
Flors, papallones, lli, etiquetes de roba cosida amb cartolina per donar-li més cos, tags de cartró, i el que mai pot faltar, París i la Torre Eiffel.
Flores, mariposas, lino, etiquetas de tela cosida con cartulina para darle más cuerpo, tags de cartón, y lo que nunca puede faltar, París y la Torre Eiffel.
A mi m'agrada molt com a quedat, ja em direu que us sembla a vosaltres.
A mí me gusta mucho como quedó, ya me diréis que os parece a vosotros.

HAPPY CRAFTS.

0 comentarios: