MY GARDEN

ESQUEMAS PUNTO DE CRUZ GRATIS

ESQUEMAS PUNTO DE CRUZ GRATIS
Solo debes registrarte.

EL BRESSOL DELS RATOLINS


Aquest bressol de ratolins, el vaig trobar ahir mentre endreçava per casa, només mancava envernissar-ho.
Esta cuna de ratones, lo encontré ayer mientras ordenaba por casa, sólo faltaba barnizarlo .

Així doncs, ràpidament el vaig afegir al llistat de propòsits per el 2015 d'anar acabant UFO's, i com que era tan poc el que hi havia per fer, ja està llest.
Así pues, rápidamente lo añadí a lista de propósitos para 2015 de ir terminando UFO's, y como era tan poco lo que había que hacer, ya está listo.

Tot i que és un bressol per una nina, ja des del principi estava destinat a un altre fi.
Aunque es una cuna para una muñeca, ya desde el principio estaba destinado a otro fin.

En el seu moment el vaig pintar amb pintura acrílica DecoArt Americana.
En su momento lo pinté con pintura acrílica Decoart Americana.
I ho vaig decorar amb la tècnica del decoupage amb paper d'arròs.
Y lo decoré con la técnica del decoupage con papel de arroz.
Finalment avui, un cop rescatat i envernissat, ja pot ocupar el lloc que li pertoca.
Finalmente hoy, una vez rescatado y barnizado, ya puede ocupar el lugar que le corresponde.

I si, no podia tenir un destí més adient que com a arxivador per tots els guarniments de l'scrap.
Y si, no podía tener un destino más adecuado que como archivador para todos los adornos del scrap.

HAPPY CRAFTS.

0 comentarios: